Witam wszystkich rodziców i dzieci z naszego przedszkola.
Zachęcam do wspólnych ćwiczeń w domu.
Życzę przyjemnej zabawy
 
logopeda – Małgorzata Łuszczyńska

 

25. Głoska l – ćwiczenia logopedyczne dla wszystkich przedszkolaków utrwalające prawidłową wymowę tej głoski w wyrazach i zdaniach. Dodatkowo dzieci pionizują swój język odwzorowując figury geometryczne czubkiem języka na podniebieniu.

Ćwiczenia logopedyczne – głoska l

24. Głoska ś – ćwiczenia logopedyczne przeznaczone dla młodszych przedszkolaków (3-, 4-latków), podczas których dzieci będą przygotowywać swój narząd artykulacyjny do prawidłowej wymowy tej głoski. Dodatkowo podczas zabawy „Śniadanie” dzieci będą nie tylko utrwalać głoskę ś w wyrazach, ale również będą ćwiczyć swoją spostrzegawczość.

Ćwiczenia logopedyczne – głoska ś

23. Głoski sz, ż/rz, cz – ćwiczenia logopedyczne dla starszaków, podczas których dzieci utrwalą prawidłową wymowę tych głosek w wyrażeniach dwuwyrazowych oraz zdaniach. W zabawie „Ziarenka” utrwalą prawidłowy tor oddechowy oraz przećwiczą motorykę małą.

Ćwiczenia logopedyczne – głoski sz, ż/rz, cz

22. Zabawy słuchowe i nie tylko… to propozycja zabaw logopedycznych dla wszystkich dzieci, podczas których przedszkolaki będą rozwijać słuch fonematyczny, a także usprawniać swoje buźki.

Zabawy słuchowe i nie tylko

21. Przygoda węża Syczka – ćwiczenia logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny oraz utrwalające prawidłową realizację głoski s. Ćwiczenia przeznaczone są dla wszystkich przedszkolaków.

Przygoda węża Syczka

20. Różnicowanie głosek l i r to ćwiczenia logopedyczne dla dzieci, które już prawidłowo wymawiają głoskę r, ale trudność sprawia im łączenie jej z głoską l w wyrazach. Dodatkowo dzieci spionizują swój język podczas bajki logopedycznej „Baca i Siwek”

Różnicowanie głosek l i r

19. Głoska c – tym razem dzieci z wszystkich grup wiekowych mogą utrwalić prawidłową wymowę tej głoski w sylabach, wyrazach i zdaniach oraz usprawnić swój aparat artykulacyjny ćwicząc z księżniczką i rycerzem.

Ćwiczenia logopedyczne – głoska c

18. Głoska z – ćwiczenia logopedyczne przygotowane dla wszystkich grup wiekowych. Poza utrwalaniem prawidłowej wymowy głoski z w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach, dzieci również usprawnią swój aparat artykulacyjny podczas zabawy z rycerzem i księżniczką.

Ćwiczenia logopedyczne – głoska z

17. Głoska r – ćwiczenia logopedyczne przeznaczone dla 5- i 6-latków. Tym razem głoska ta będzie ćwiczona po spółgłoskach b i p w sylabach i wyrazach. Podczas bajki logopedycznej „Baca i Siwek” dzieci usprawnią swój aparat artykulacyjny.

Ćwiczenia logopedyczne – głoska r

16. Głoska ś – ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków z wszystkich grup wiekowych. Podczas otwierania tajemniczych kopert dzieci, wraz z logopedą, wykonują zadania w nich zawarte. Mają możliwość usprawnić swój aparat artykulacyjny, prawidłowo wypowiedzieć głoskę ś w izolacji, sylabach, wyrazach, we wyrażeniach dwuwyrazowych i zdaniach.

Ćwiczenia logopedyczne – głoska ś

15. Różnicowanie głosek c i cz to zadania przeznaczone dla dzieci, które już te głoski wypowiadają prawidłowo, ale mają problem z prawidłowym ich wypowiedzeniem podczas występowania obu tych głosek.

Ćwiczenia logopedyczne - różnicowanie głosek c i cz

14. Głoska ż/rz – ćwiczenia logopedyczne przeznaczone dla starszaków. Dzieci, poza usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, będę miały możliwość utrwalić prawidłową realizację głoski ż/rz w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.

Ćwiczenia logopedyczne - głoska ż/rz

13. Głoski w i f – ćwiczenia logopedyczne dla młodszych dzieci, którym trudności w wymawianiu sprawiają dwie głoski: w i f. Wraz z logopedą będą mogli przygotować swoją buźkę do prawidłowej realizacji tych głosek, a także poćwiczyć je w izolacji oraz nagłosie sylab i wyrazów.

Ćwiczenia logopedyczne - głoski w i f

12. Głoska R – propozycja ćwiczeń dla dzieci 5- i 6-letnich, które jeszcze nie opanowały prawidłowej wymowy najtrudniejszej w realizacji głoski. Podczas zabaw z wiewiórką dzieci będą usprawniać aparat artykulacyjny, będą również ćwiczyć głoskę r po spółgłoskach t i d w sylabach, wyrazach i wierszyku.

Ćwiczenia logopedyczne - głoska r

11. Zabawy z ptaszkami to propozycja zajęć logopedycznych dla dzieci, które mają trudności z prawidłową wymową głosek k i g. Podczas zabaw z logopedą dzieci będą usprawniać swoją buźkę, utrwalać prawidłowy tor oddechowy a także ćwiczyć obie głoski podczas zabaw artykulacyjnych.

Zabawy z ptaszkami

10. „Zabawy z pupilami” to kolejna porcja zabaw z logopedą dla najmłodszych przedszkolaków (3-, 4-latków). Wraz z pieskiem będą usprawniać swój aparat artykulacyjny, a podczas bajki artykulacyjnej dzieci będą kształtować prawidłową emisję głosu.

Ćwiczenia logopedyczne - zabawy z pupilami

9. Tym razem coś dla starszaków (dzieci 5- i 6-letnie). Wraz z logopedą dzieci usprawnią swój aparat artykulacyjny, utrwalą sobie prawidłową wymowę głosek s i sz oraz będą te głoski różnicować, co wcale nie będzie takim prostym zadaniem. Powodzenia!

Ćwiczenia logopedyczne - różnicowanie głosek s-sz

8. Zapraszam do ćwiczeń z logopedą młodsze przedszkolaki. Podczas „Zabaw z samogłoskami” dzieci utrwalą sobie prawidłową wymowę samogłosek ustnych (a, o, e, u, i, y), a także usprawnią tor oddechowy.

Zabawy z samogłoskami

7. Kolejna propozycja zabaw z logopedą jest przeznaczona dla wszystkich dzieci. Tym razem przedszkolaki będą utrwalać prawidłową wymowę głosek s, z, i c wraz ze zwierzątkami i kosmitami.

Ćwiczenia logopedyczne - głoski s, z i c

6. Kolejna propozycja zabaw z logopedą dla wszystkich przedszkolaków. Poza usprawnianiem aparatu artykulacyjnego, dzieci utrwalają prawidłową wymowę głoski s.

Ćwiczenia logopedyczne - głoska s

5. Film przeznaczony dla dzieci 5-, 6- letnich. Jego celem jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego a także utrwalenie prawidłowej wymowy głosek z i ż/rz oraz ich różnicowanie.

Ćwiczenia logopedyczne - głoski z i rz/ż

4. Kolejna propozycja wspólnych ćwiczeń z rodzicami lub rodzeństwem na zabicie domowej nudy, a przy okazji świetne ćwiczenia na regulowanie prawidłowego toru oddechowego.

Zabawy oddechowe

3. Następny film przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków i podczas wykonywania ćwiczeń zamieszczonych w filmie dziecko usprawnia aparat artykulacyjny, układ oddechowy oraz słuch fonematyczny.

Wiosenne ćwiczenia logopedyczne

2. Drugi jest przeznaczony dla dzieci młodszych (ale starsze też jak najbardziej mogą przy tym ćwiczyć) a jego głównym celem jest usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

Sportowy dzień Bolka i Lolka

1. Pierwszy film przeznaczony jest dla 5- i 6- latków. Jego głównym celem jest pionizacja języka oraz utrwalanie prawidłowej wymowy głosek l, t i sz.

Zabawy z motylami