Szanowni  Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęliśmy decyzję o przełożeniu XIII Przeglądu Wiersza i Etiudy Logopedycznej organizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej na późniejszy termin. 

Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, nauczycieli i logopedów do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Przeglądzie Bajki Logopedycznej.

Wszystkie dzieci otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Twórcy bajek otrzymają dyplomy, a wyróżnieni przez komisję nagrody rzeczowe. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy następujące zmiany w regulaminie  II Ogólnopolskiego Przeglądu Bajki  Logopedycznej: 

– z danej placówki można nadesłać dowolną ilość tekstów i prac plastycznych,

– wydłużamy czas nadsyłania prac do 9.04.2020 r.

 

Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu  do swoich przedszkoli i szkół!

 

koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej

Magdalena Paszkiewicz

oraz dyrektorzy placówek MPPL

XIII Przegląd Wiersza i Etiudy Logopedycznej
,,Gimnastyka dla języka”

organizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 06.03.2020r. 

Nauczyciel jest zobowiązany do wysłania drogą elektroniczną na adres: Bozena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl informacji z zaznaczeniem opcji potwierdzenia odbioru wypełniając drukowanymi literami odpowiednią do kategorii tabelkę.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia włącznie z odpowiednimi do kategorii (Wiersz/Etiuda) załącznikami.