Na dole strony  nowe konto Rady Rodziców!

Począwszy od grudnia 2018 każdy rodzic ma swoje indywidualne konto, na które dokonuje wpłat za przedszkole.

W wiadomości e-mail jest informacja w kolorze czerwonym z nowym indywidualnym numerem konta.

Opłata za wyżywienie – dzienna stawka wynosi 9,00 zł – za 3 posiłki.

Pełna opłata miesięczna jest zależna od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu (świadczone usługi) oraz opłaty stałej za przedszkole (wyżywienie).

Opłata jest dokonywana w następnym miesiącu.

Od 01 września 2013 roku stawka za 1h pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. 

Wpłaty na konto należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca.

Ubezpieczenie    53  zł

płatne na konto do 15 października

InterRisk  TU S.A.

22 1090 2138 0000 0001 4682 2866

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

Artykuły plastyczne   90 zł

płatne do końca września u pani intendentki

Rada Rodziców  30 zł na m-c lub 150 zł na semestr lub 300 zł za cały rok

Numer konta Rady Rodziców w banku Santander

54 1090 2529 0000 0001 4490 9943

  Prosimy podać:  nazwę grupy, Imię i Nazwisko dziecka