6.30 – 7.45    Schodzenie się dzieci do przedszkola: zabawy dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, integrujące grupę).
7.45 – 8.15    Wspomaganie i koordynowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem uzdolnionym – praca indywidualna lub w małych zespołach.
8.15 – 8.30    Czynności porządkowe, zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczne.
8.30 – 9.00    I śniadanie.
9.00 – 10.00    Zajęcia dydaktyczne.
10.00 – 10.45    Zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje; pobyt na świeżym powietrzu (spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy  ruchowe w ogrodzie przedszkolnym).
10.45 – 11.00    Czynności porządkowe i higieniczne.
11.00 – 11.20    II śniadanie.
11.20 – 13.00    Leżakowanie w grupie dzieci najmłodszych.
11.20 – 11.50    Wspomaganie i koordynowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem uzdolnionym – praca indywidualna.
11.50 – 13.15    Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
13.15 – 13.30    Czynności porządkowe i higieniczne.
13.30 – 14.00    Obiad.
14.00 – 14.30    Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne.
14.30 – 15.30    Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.
15.30 – 17.00    Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; czynności porządkowe.