Kadra przedszkolna 2020/2021

Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu, posiadają kwalifikacji niezbędne do pracy

z dziećmi w wieku od 3-6 lat.

Dyrektor przedszkola:   mgr  Agnieszka Słowińska

     GRUPA  ,,BIEDRONKI”

mgr  Maria  Siemieniec

mgr   Bożena  Macewicz – zastępca dyrektora/logopeda

mgr   Agnieszka Słowińska – dyrektor

pomoc nauczyciela:  p.   Honorata

pomoc techniczna:  p. Asia

     GRUPA  ,,PSZCZÓŁKI”

mgr Katarzyna Masłyk

mgr  Alicja Bilińska-Synowiec

pomoc techniczna:  p. Gienia

     GRUPA  ,,ŻABKI”

mgr Monika Skrobiewska

mgr Izabela Łęcka – Kurek

pomoc techniczna: p. Basia

     GRUPA ,,MOTYLKI”

mgr   Kalina Warmińska 

pomoc techniczna:  p. Małgosia

     GRUPA  ,,SOWY”

pani Katarzyna Rygielska

mgr Anna Wróbel

pomoc techniczna:  p.   Brygida

W przedszkolu sprawami zaopatrzeniowymi zajmuje się pani intendent:

Mariola Kozłowska

W kuchni pracują trzy panie kucharki.

Drobnymi usterkami zajmuje się pan konserwator.